Modlitwa Małżonków

Liturgia Domowa

Dialog Małżeński

Codzienna wspólna modlitwa współmałżonków

Wspólna modlitwa całą rodziną przy domowym ołtarzu (stole), będąca zarazem drogowskazem
w ciągłym odkrywaniu Pisma Świętego

 

Regularnie prowadzony wzmacnia więź pomiędzy małżonkami i pomaga rozwiązać codzienne problemy

   Opis liturgii domowej (pdf)  Więcej informacji o dialogu (pdf)