Wigilia Zesłania Ducha Świętego - 19 maja 2018r.

„Dotychczas znałem cię tylko ze słyszenia, Teraz Patrzę na Ciebie, własnymi oczyma. (HI 42, 5)”

Duszpasterstwo Akademickie UKSW zaprasza nas na Wigilię Zesłania Ducha Świętego w dniu 19 maja w godzinach 19:00-23:00.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Zesłanie Ducha Świętego zwane również Pięćdziesiątnicą jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Według Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy to Apostołowie przebywali na Górze Oliwnej. Dzień ten uznawany jest za początek Kościoła.

„Gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w Imię Moje – tam jestem pośród nich.”

19 maja, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego spotkajmy się Wspólnotą Rodzin Nazaret, by wzorem Apostołów w wieczerniku, wspólnie na modlitwie, podczas czuwania nocnego oczekiwać wylania Ducha Świętego. 

Miejsce spotkania: Kościół św. Józefa na UKSW (Młociny).
19.00 Różaniec i Konferencją o Duchu Świętym
20:30 przygotowanie do Liturgii,
21:00 Msza św. z oprawą diakonii muzycznej
Czuwanie z modlitwą o dary Ducha Świętego.

Wspólnota Rodzin NAZARET

"Pod Płaszczem Maryi" spotkanie formacyjne Wspólnoty NAZARET - 12 maja 2018

“Idź z krzyżem i z różańcem - a Ja cię osłonię Swoim płaszczem. Choć będziesz cierpiała, nie bój się, bo jesteś pod Moim płaszczem”...*

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców zaprasza w dniu 12.05 br. rodziny Wspólnoty Nazaret na spotkanie formacyjne do kaplicy przy Sanktuarium na Siekierkach.

Temat: Pod Płaszczem Maryi

Plan spotkania:
Spotykamy się o 13.45
14.00 Msza Święta
15.00 Spotkanie formacyjne Nazaretu: integracja, dzielenie i różaniec w intencji dzieci i młodzieży Nazaretu

Adres:
kaplica przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa Siekierki

Dzieci w czasie, kiedy dorośli przechodzić będą formację mają zapewnioną opiekę w miejscu przyjaznym i bezpiecznym bo w ogródku/ na placu zabaw o pięknej nazwie „Pod Płaszczem Maryi”.

Trochę o miejscu naszego spotkania..

Historia Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży sięga małej kapliczki zbudowanej po drugiej wojnie światowej w 1946 roku „z gruzów zburzonej Warszawy” na miejscu objawień Matki Bożej, a poświęconej 8 maja 1949 roku. Na tle korony drzewa wiśni podczas II wojny światowej, 3 maja 1943 roku dwunastoletnia Władzia pierwszy raz zobaczyła objawiającą się jej Matkę Bożą. Orędzia / Przesłania Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny przekazywane były do 15 września 1949 r.

Matka Boża dodawała otuchy i nadziei udręczonym wojną mieszkańcom Warszawy oraz wzywała ich do modlitwy, nawrócenia i wierności nauce Chrystusa.

Rozwojowi kultu na Siekierkach sprzyjał prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Więcej na stronie: http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?page_id=62

s. Angelina Cieszko CSFN
Wspólnota Rodzin NAZARET

* fragment orędzia Marki Bożej na Siekierkach